Глави держав та урядів Європейського Союзу

Пані та панове,

у ст. 3 розділу 3 Договору про Європейський Союз ми можемо прочитати, що Європейський Союз “працює задля сталого розвитку Європи на основі збалансованого економічного зростання та цінової стабільності, висококонкурентної соціальної ринкової економіки”.

Більше того, відповідно до положень Договору про функціонування Європейського Союзу, ЄС проводить Спільну аграрну політику, метою якої є, серед іншого, забезпечення “належного рівня життя сільського населення, зокрема, шляхом збільшення індивідуальних доходів людей, які працюють у сільському господарстві”. Європейський Союз декларує, що при формуванні спільної аграрної політики береться до уваги “специфічний характер аграрної економіки, зумовлений соціальною структурою сільського господарства та структурними і природними відмінностями між окремими сільськогосподарськими регіонами”.

Вищезазначені принципи, прийняті країнами-членами ЄС і покладені в основу гармонійного європейського співробітництва, були порушені радикальними вимогами, що реалізуються в рамках Європейського зеленого курсу.

По всій Європі проходять протести фермерів, які борються не лише за свої інтереси, але й за свої права, перелічені у вищезгаданих правових актах, які є первинними по відношенню до законодавства Європейського Парламенту.

Тому ми закликаємо голів урядів усіх країн-членів ЄС до рішучих дій, спрямованих на вирішення проблем європейських фермерів та громадян:

1. Ми вимагаємо захисту свободи зібрань фермерів та необмеженої свободи протесту. Ми також вимагаємо звільнення фермерів, затриманих під час законних протестів, та припинення кримінальних проваджень, які є інструментом залякування протестувальників.

2. Ми вимагаємо скликання саміту ЄС, присвяченого роботі над вимогами, сформульованими протестуючими фермерами. Ми вимагаємо відмовитися від фасадних інструментів фіктивного галузевого діалогу, про що свідчить “Стратегічний діалог про майбутнє сільського господарства в ЄС”, ініційований Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у січні.

3. Ми вимагаємо раціональних обмежень на імпорт продовольства з-за меж ЄС, заснованих на кількісних та якісних показниках.

4. Ми вимагаємо від Європейської Ради ухвалити висновки, що призведуть до відкликання органами ЄС елементів Європейського зеленого курсу, які знижують конкурентоспроможність європейського сільського господарства і становлять загрозу для ефективності європейського сільського господарства та його здатності годувати жителів Європи. Йдеться, зокрема, про елементи, що призводять до радикального збільшення витрат на електроенергію, добрива та необхідну інфраструктуру. Ми вимагаємо перегляду всіх нормативно-правових актів, прийнятих ЄС в рамках Європейського зеленого курсу – в тому числі всіх нормативно-правових актів і рішень, які надихаються Європейським зеленим курсом і підпадають під сферу дії Спільної аграрної політики.

5. Ми вимагаємо глибокого перегляду всіх інших припущень Зеленого курсу, включаючи ті, що стосуються енергетичної політики та промисловості, а також будь-яких форм обмеження прав власності.

6. Зокрема, ми вимагаємо відмовитися від радикального та нерівномірного скорочення використання засобів захисту рослин та радикальних і нерівномірних обмежень на використання добрив. Ідеологічні вимоги ЄС не лише призводять до втрати конкурентоспроможності європейського сільськогосподарського виробництва, а й загрожують існуванню європейського сільського господарства, що підриває продовольчу безпеку Співтовариства та країн-членів.

7. Зокрема, ми вимагаємо повного скасування обов’язкового залуження сільськогосподарських земель.

8. Зокрема, ми вимагаємо, щоб нові припущення Спільної аграрної політики в тому обсязі, в якому зараз надихає Європейський зелений курс, були предметом широких консультацій за участю протестуючих фермерів та аналітичних центрів, що їх підтримують.

Лише виконання вищезазначених вимог дозволить фермерам повернутися до роботи та відновити, принаймні частково, довіру громадян ЄС до його законодавчих органів.

Громадяни Європейського Союзу

Стаття 3 Договору про заснування Європейського Союзу. 3 Договору про Європейський Союз:

1. метою Союзу є сприяння миру, його цінностям та добробуту його народів.

Європейське сільське господарство стикається з катастрофою через:

– Примусове залуження сільськогосподарських земель

– Надмірні обмеження на використання засобів захисту рослин

скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин

– Обмеження на використання добрив

– Збільшення бюрократії

Масовий і неконтрольований приплив сільськогосподарської продукції з-за меж ЄС

Це лише деякі приклади того, як рішення бюрократів ЄС впливають на європейських фермерів.

Ми повинні зупинити знищення європейського сільського господарства!

Придушення протесту фермерів у Варшаві 6 березня 2023 року. Джерело: X/user Wojowniczka_PL

Протести фермерів тривають

Фермери та їхні організації в ряді країн-членів ЄС стикаються з обмеженнями своїх основних свобод, гарантованих Хартією основних прав Європейського Союзу, таких як свобода зібрань і свобода слова, включаючи право організовувати і приєднуватися до протестів проти законодавчих дій і національної політики та політики ЄС, які завдають шкоди сільськогосподарській економіці ЄС, самим фермерам і їхнім сім’ям. У багатьох країнах ЄС ці протести забороняються і жорстоко придушуються. Багато місцевих органів влади заборонили збори фермерів, а в багатьох містах Європи проти протестувальників були застосовані заходи прямого примусу, при цьому учасників мирних протестів позбавляли волі і висували кримінальні звинувачення, які можуть призвести до тривалого ув’язнення.

Фермери будуть не єдиними, хто постраждає від рук єврократів

Європейський зелений курс – це комплекс директив ЄС, спрямованих на “зелену” трансформацію Європейського Союзу, запроваджених без урахування економічних і соціальних витрат та добробуту громадян країн-членів, що порушує цілі, заради яких було створено Союз.

Одним з основних інструментів цієї трансформації є пакет “Fit for 55”, який передбачає скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року порівняно з 1990 роком. Творці цієї мети не врахували величезну диспропорцію, яка існувала 34 роки тому в розвитку між вільною ринковою Західною Європою та Центрально-Східною Європою, щойно звільненою від радянського гніту. Це призводить до нерівномірного розподілу витрат на енергетичну трансформацію і надмірного тягаря на відносно бідніші країни.

Фермери є першою (і, безумовно, не останньою) соціальною групою, яка безпосередньо відчула на собі наслідки зеленої революції.

Зелена ідеологія Європейського Союзу

впливає на всіх громадян ЄС. Зокрема, вона вплине на:

Фермерів

Серія директив в рамках Європейського зеленого курсу вдарила по сільськогосподарських виробниках, особливо по невеликих сімейних фермах. Чиновники ЄС також змушують скорочувати викиди парникових газів у сільському господарстві. Наслідком їхніх дій є скорочення сільськогосподарського виробництва (в тому числі тваринництва), зростання виробничих витрат і посилення бюрократії. Існують жахливі фінансові санкції за невиконання Зеленого курсу.

Водії автомобілів та автомобільна промисловість

Відповідно до політики ЄС, відбувається поступове скорочення свободи в’їзду, що в кінцевому підсумку призведе до заборони в’їзду автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння в європейські міста. Польські зони чистого транспорту, німецькі Umweltzone та бельгійські age-emissiezone ускладнюють життя мешканцям, особливо бідним, які їздять на старих автомобілях, що не відповідають стандартам викидів ЄС. Вони були першими в черзі на заборону в’їзду до все більшої кількості європейських міст. Єврократи також проштовхнули заборону на реєстрацію нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року. Це призведе до припинення виробництва автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння в багатьох європейських країнах. Всі, хто не може дозволити собі дорогий електромобіль, будуть виключені з комунікації.

Домовласники

Директива про енергетичну ефективність будівель (EPBD) зобов’язує всіх власників будівель досягти нульових викидів (тобто повної ліквідації викидів). Навіть найбідніші сім’ї будуть зобов’язані модернізувати свою теплоізоляцію, замінивши вугільну або газову піч на так звані екологічні джерела енергії – переважно теплові насоси. Ті ж, хто не здійснить таку модернізацію, будуть піддаватися адміністративним утискам із застосуванням таких інструментів, як високі фінансові штрафи. Всі ці величезні витрати на термомодернізацію (приблизно 324 000 мільйонів євро або 324 мільярди євро в Польщі) ляжуть на плечі самих збіднілих громадян, оскільки Європейський Союз не надає додаткових коштів на реконструкцію мільйонів будівель, які не відповідають чинним божевільним нормам викидів.

Ми ще можемо зупинити зелену ідеологію

У той час як решта світу продовжує розвивати свою економіку на основі енергії вугілля та інших видів викопного палива і навіть віддалено не переймається питаннями захисту клімату, Європа, прагнучи взяти на себе роль найвідсталішого регіону світу, шалено піднімає прапор зеленої революції, який був розроблений відірваними від реальності людьми – ідеологами крайніх лівих поглядів. На жаль, політики, які керують країнами-членами Європейського Союзу, масово приймають їхні пропозиції, не звертаючи уваги на те, що дії ЄС не зможуть змінити клімат. Однак вони підштовхнуть мільйони європейців до бідності, знищать конкурентоспроможність європейської економіки і призведуть до її колапсу.

Виробництво продуктів харчування та інших товарів не зупиниться, але лише буде перенесено за межі Європейського Союзу, де не діють абсурдні кліматичні норми.

Європейський Союз, який повинен був стати рушієм розвитку, перетворився на бар’єр розвитку!

Ми вимагаємо від глав європейських держав та урядів вжити негайних заходів для відмови від шкідливих планів Європейського зеленого курсу. Тому ми закликаємо можновладців терміново скликати саміт ЄС, щоб обговорити вимоги фермерів з усієї Європи.

Ми також вимагаємо гарантувати громадянам ЄС свободу зібрань та необмежену свободу протесту. Ми вимагаємо звільнення затриманих фермерів, які наважилися боротися за свої права та права всіх громадян країн ЄС.

Ми вимагаємо розробки нових керівних принципів Спільної аграрної політики за участю протестуючих фермерів та аналітичних центрів, що їх підтримують.

Саме виробники, а не зелені ідеологи, повинні вирішувати майбутнє сільського господарства і всієї економіки Європи!