Ďakujeme za podpísanie petície na obranu európskeho poľnohospodárstva

Musíme zmeniť poľnohospodársku a klimatickú politiku EÚ. Môžeme to dosiahnuť iba spoločne, tlakom na orgány verejnej moci v jednotlivých krajinách Únie. Je veľmi dôležité, aby túto petíciu videlo a podpísalo čo najviac občanov EÚ.

Preto ešte raz mnohokrát ďakujeme za Váš podpis a prosíme Vás o finančnú podporu informačnej kampane o našej petícii na internete!