Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene

Doamnelor și domnilor,

la art. 3 secțiunea 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, putem citi că Uniunea Europeană „acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, bazată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate”.

Mai mult, în conformitate cu prevederile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, UE conduce politica agricolă comună, al cărei scop este, printre altele, asigurarea „unui nivel de trai adecvat pentru populația rurală, în special prin creșterea venitului individual al persoanelor care lucrează în agricultură”. Uniunea Europeană declară că, la stabilirea politicii agricole comune, se ia în considerare „natura specifică a economiei agricole care rezultă din structura socială a agriculturii și din diferențele structurale și naturale dintre regiunile agricole individuale”.

Principiile de mai sus, adoptate de statele membre ale UE și care stau la baza unei cooperări europene armonioase, au fost încălcate de cerințele radicale puse în aplicare ca parte a „Dealului verde european”.

Există proteste în întreaga Europă ale fermierilor care luptă nu numai pentru interesele lor, ci și pentru drepturile lor enumerate în actele juridice menționate mai sus, care sunt primordiale pentru legislația Parlamentului European.

Prin urmare, facem apel la șefii de guvern din toate statele membre ale UE pentru un răspuns decisiv care să vizeze problemele agricultorilor și cetățenilor europeni:

1. Cerem protejarea libertății de întrunire a fermierilor și a libertății nerestricționate de a protesta. Solicităm, de asemenea, eliberarea fermierilor reținuți în timpul protestelor legale și încetarea procedurilor penale, care constituie un instrument de intimidare a protestatarilor.

2. Cerem convocarea unui summit al UE dedicat lucrului asupra revendicărilor formulate de fermierii protestatari. 3. Cerem renunțarea la instrumentele de fațadă ale dialogului fictiv cu industria, așa cum a fost exprimat prin „Dialogul strategic privind viitorul agriculturii în UE” inițiat de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în ianuarie.

3. Cerem restricții raționale la importul de alimente din afara UE, bazate pe indicatori cantitativi și calitativi.

4. Solicităm Consiliului European să adopte concluzii care să conducă la retragerea organismelor UE din elementele din cadrul Dealului verde european care reduc competitivitatea agriculturii europene și reprezintă o amenințare la adresa eficienței agriculturii europene și a capacității acesteia de a hrăni locuitorii Europei. Aceasta include, în special, elementele care conduc la o creștere radicală a costurilor energiei electrice, a îngrășămintelor și a infrastructurii necesare. Solicităm o revizuire a tuturor actelor juridice adoptate de UE în cadrul Dealului verde european – inclusiv a tuturor regulamentelor și deciziilor inspirate de Deal verde european și care intră în domeniul de aplicare al politicii agricole comune.

5. Solicităm o revizuire profundă a tuturor celorlalte ipoteze ale „Green Deal”, inclusiv a celor referitoare la politica și industria energetică și la orice formă de restricție a drepturilor de proprietate.

6. În special, solicităm renunțarea la reducerea radicală și inegală a utilizării produselor fitosanitare și la restricțiile radicale și inegale privind utilizarea îngrășămintelor. Cerințele ideologice ale UE nu numai că duc la pierderea competitivității producției agricole europene, dar amenință și existența agriculturii europene, ceea ce subminează securitatea alimentară a Comunității și a statelor membre.

7. În special, cerem retragerea completă a obligativității de a lăsa în paragină terenurile agricole.

8. În special, cerem ca noile ipoteze ale Politicii Agricole Comune, în domeniul de aplicare inspirat în prezent de Green Deal-ul european, să fie supuse unor ample consultări, cu participarea fermierilor protestatari și a centrelor analitice care îi susțin.

Numai punerea în aplicare a cererilor de mai sus va permite agricultorilor să se întoarcă la muncă și va restabili, cel puțin parțial, încrederea cetățenilor UE în organismele sale legislative.

Cetățeni ai Uniunii Europene

Art. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană:

1.Scopul Uniunii este de a promova pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale.

Agricultura europeană se confruntă cu o catastrofă din cauza:

– Îngrășunării obligatorii a terenurilor agricole

– Limitări excesive ale utilizării produselor fitosanitare

Reducerea efectivelor de animale agricole

– Restricții privind utilizarea îngrășămintelor

– Creșterea birocrației

– Aflux masiv și necontrolat de produse agricole din afara UE

Acestea sunt doar câteva exemple de decizii ale birocraților UE cu impact asupra agricultorilor europeni.

Trebuie să oprim anihilarea agriculturii europene!

Pacificarea protestului fermierilor din Varșovia la 6 martie 2023. Sursă: „Sursa: X/user Wojowniczka_PL

Protestele fermierilor continuă

Fermierii și organizațiile lor din mai multe state membre se confruntă cu restricții asupra libertăților lor fundamentale, garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cum ar fi libertatea de întrunire și libertatea de exprimare, inclusiv dreptul de a organiza și de a se alătura protestelor împotriva acțiunilor legislative și a politicilor naționale și ale UE care sunt dăunătoare pentru economia agricolă a UE, pentru fermierii înșiși și pentru familiile lor. În multe țări ale UE, aceste proteste sunt interzise și pacificate prin violență. Mai multe administrații locale au interzis adunările agricultorilor, iar în multe orașe din Europa au fost folosite măsuri coercitive directe împotriva protestatarilor, participanții la proteste pașnice fiind privați de libertate și confruntându-se cu acuzații penale care pot duce la închisoare pe termen lung.

Fermierii nu vor fi singurii care vor avea de suferit de pe urma eurocraților

Acordul verde european este un set de directive UE care vizează transformarea ecologică a Uniunii Europene, introduse fără a ține cont de costurile economice și sociale și de bunăstarea cetățenilor statelor membre, încălcând astfel obiectivele pentru care a fost creată Uniunea.

Unul dintre instrumentele de bază ale acestei transformări este pachetul „Fit for 55”, care presupune reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030, comparativ cu 1990. Creatorii acestui obiectiv nu au ținut cont de disproporția uriașă care exista acum 34 de ani în dezvoltare între Europa de Vest cu piață liberă și Europa Centrală și de Est, abia eliberată de opresiunea sovietică. Acest lucru are ca rezultat o distribuție inegală a costurilor transformării energetice și o povară excesivă asupra țărilor relativ mai sărace.

Fermierii sunt primul (și cu siguranță nu ultimul) grup social care resimte direct efectele revoluției verzi.

Ideologia verde a Uniunii Europene

îi afectează pe toți cetățenii UE. În special, aceasta va avea un impact:

Fermierii

O serie de directive din cadrul „Green Deal” european îi afectează pe producătorii agricoli, în special pe cei mai mici care administrează ferme familiale. De asemenea, oficialii UE obligă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură. Ca o consecință a acțiunilor lor, producția agricolă (inclusiv creșterea animalelor) este redusă, costurile de producție sunt majorate și birocrația este sporită. Există penalități financiare îngrozitoare pentru nerespectarea prevederilor Green Deal.

Conducătorii auto și industria auto

În conformitate cu politica UE, există o reducere treptată a libertății de intrare, ceea ce duce, în cele din urmă, la interzicerea intrării în orașele europene a mașinilor cu motoare cu combustie internă. Zonele de transport curat din Polonia, Umweltzone din Germania și zona de emisii în funcție de vârstă din Belgia îngreunează viața locuitorilor, în special a celor mai săraci, care conduc mașini mai vechi, care nu respectă standardele UE privind emisiile. Acestea au fost primele pe lista celor cărora li s-a interzis intrarea într-un număr tot mai mare de orașe europene. Eurocrații au impus, de asemenea, interzicerea înmatriculării de noi mașini cu motoare cu combustie începând cu 2035. Acest lucru va elimina producția de mașini cu motoare cu combustie în multe țări europene. Toți cei care nu își pot permite o mașină electrică scumpă vor fi excluși de la comunicare.

Proprietarii de locuințe

Directiva privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) obligă toți proprietarii de clădiri să atingă nivelul zero emisii (adică eliminarea completă a emisiilor). Chiar și cele mai sărace familii vor fi obligate să își modernizeze izolația termică, înlocuind cuptorul pe cărbune sau pe gaz cu așa-numitele surse de energie ecologică – de preferință pompe de căldură. Cei care nu vor efectua aceste renovări, vor fi supuși oprimării administrative, folosind instrumente precum sancțiuni financiare ridicate. Toate aceste costuri enorme ale modernizării termice (aproximativ 324 000 de milioane de euro sau 324 de miliarde de euro în Polonia) vor fi suportate chiar de către cetățenii săraci, deoarece Uniunea Europeană nu oferă fonduri suplimentare pentru renovarea milioanelor de clădiri care nu îndeplinesc standardele actuale de emisii nebănuite.

Încă mai putem opri ideologia verde

Deși restul lumii continuă să își dezvolte economia pe baza energiei din cărbune și a altor combustibili fosili și nu este nici pe departe preocupată de protecția climei, Europa, care se străduiește să își asume rolul de cea mai înapoiată regiune a lumii, ridică nebunește steagul revoluției verzi, care a fost concepută de oameni detașați de realitate – ideologii de extremă stânga. Din nefericire, politicienii care conduc statele membre ale Uniunii Europene le acceptă în totalitate propunerile, fără să țină cont de faptul că acțiunile UE nu vor putea schimba clima. Cu toate acestea, ele vor împinge milioane de europeni spre sărăcie, vor distruge competitivitatea economiei europene și vor duce la prăbușirea acesteia.

Producția de alimente și de alte bunuri nu se va opri, ci va fi doar mutată în afara Uniunii Europene, unde nu se aplică reglementări absurde privind clima.

Uniunea Europeană, care ar fi trebuit să conducă dezvoltarea, a devenit o barieră în calea dezvoltării!

Cerem șefilor de stat și de guvern europeni să ia măsuri imediate pentru a se retrage din planurile dăunătoare ale Acordului european privind energia verde. Prin urmare, solicităm celor aflați la putere să convoace de urgență un summit al UE pentru a soluționa cererile agricultorilor din întreaga Europă.

De asemenea, cerem ca cetățenilor UE să li se garanteze libertatea de întrunire și libertatea neîngrădită de a protesta. Cerem eliberarea fermierilor reținuți care au îndrăznit să lupte pentru drepturile lor și ale tuturor cetățenilor din țările UE.

Cerem elaborarea de noi orientări pentru politica agricolă comună, cu participarea fermierilor care protestează și a grupurilor de reflecție care îi sprijină.

Producătorii, și nu ideologii verzi, sunt cei care ar trebui să decidă viitorul agriculturii și al întregii economii europene!