Čelnici vlada i država Europske unije

Dame i gospodo,

u članku 3. stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji stoji da Europska unija radi na održivom razvoju Europe, koji se temelji na održivom gospodarskom rastu i stabilnosti cijena, te socijalnom tržišnom gospodarstvu visoke konkurentnosti“.

Štoviše, sukladno odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije, EU provodi Zajedničku poljoprivrednu politiku, čiji je cilj, između ostalog, osigurati „prikladan životni standard ruralnog stanovništva, posebno povećanjem individualnog dohotka ljudi koji rade u poljoprivredi.” Europska unija izjavljuje da se pri uspostavi Zajedničke poljoprivredne politike uzima u obzir specifičnost poljoprivrednog gospodarstva koja proizlazi iz socijalne strukture poljoprivrede te strukturnih i prirodnih razlika između pojedinih poljoprivrednih regija“.

Gore navedena načela, usvojena od strane država članica EU i temelj skladne europske suradnje, prekršena su provedbom radikalnih zahtjeva uključenih u Europski zeleni plan.

Diljem Europe traju prosvjedi poljoprivrednika koji se bore ne samo za svoje interese, već i za svoja prava zajamčena gore navedenim pravnim aktima, koji su primarni zakonodavstvu Europskog parlamenta.

Stoga pozivamo čelnike vlada svih država članica EU-a na odlučne i konkretne odgovore usmjerene na rješavanje problema europskih poljoprivrednika i građana:

1. Tražimo da se poljoprivrednicima koji prosvjeduju omogući sloboda okupljanja i neograničena sloboda prosvjeda. Također zahtijevamo oslobađanje poljoprivrednika privedenih tijekom legalnih prosvjeda i obustavu kaznenih postupaka koji su sredstvo zastrašivanja prosvjednika.

2. Zahtijevamo sazivanje EU summita posvećenog zahtjevima poljoprivrednika koji prosvjeduju. Zahtijevamo napuštanje fasadnih instrumenata fiktivnog industrijskog dijaloga, primjer za to je „Strateški dijalog o budućnosti poljoprivrede u EU“ koji je u siječnju pokrenula predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

3. Zahtijevamo racionalno ograničavanje uvoza hrane izvan EU, na temelju određenih kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja.

4. Zahtijevamo da Europsko vijeće usvoji odluke koje vode do povlačenja tijela EU iz provedbe elemenata Europskog zelenog plana koji smanjuju konkurentnost europske poljoprivrede i predstavljaju prijetnju učinkovitosti europske poljoprivrede i njezinoj sposobnosti da hrani stanovnike Europe. Konkretno, to su elementi koji dovode do radikalnog povećanja troškova električne energije, gnojiva i infrastrukturnih zahtjeva. Zahtijevamo da EU preispita sve pravne akte donesene u okviru Europskog zelenog plana – uključujući sve propise i odluke inspirirane Europskim zelenim planom i koje spadaju u djelokrug Zajedničke poljoprivredne politike.

5. Zahtijevamo duboku reviziju svih ostalih pretpostavki Green Deala, uključujući one koje se odnose na energetsku i industrijsku politiku te sve oblike ograničenja vlasničkih prava.

6.Posebice zahtijevamo odustajanje od radikalnih i nejednakih redukcija uporabe sredstava za zaštitu bilja te radikalnih i nejednakih ograničenja uporabe gnojiva za različite proizvođače. Ideološki zahtjevi EU ne samo da dovode do gubitka konkurentnosti europske poljoprivredne proizvodnje, već ugrožavaju i opstanak europske poljoprivrede, što narušava prehrambenu sigurnost pojedinih država članica i cijele Zajednice.

7. Posebno zahtijevamo ukidanje prisilnog ugara (nekorištenja) poljoprivrednog zemljišta.

8. Posebno zahtijevamo da nove pretpostavke Zajedničke poljoprivredne politike budu predmet širokih konzultacija u opsegu koji je trenutno inspiriran Europskim zelenim planom, uz sudjelovanje poljoprivrednika koji prosvjeduju i organizacija koje ih podržavaju.

Samo provedba gore navedenih zahtjeva omogućit će poljoprivrednicima povratak na posao i vratiti dio povjerenja građana EU u njezina zakonodavna tijela.

Građani Europske unije

Članak 3. Ugovora o Europskoj uniji:

Svrha Unije je promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda.

Europska poljoprivreda suočava se s katastrofom

– Prisilni ugar (nekorištenje) poljoprivrednog zemljišta –

– Prekomjerno ograničavanje uporabe sredstava za zaštitu bilja –

– Smanjenje poljoprivrednog stočnog fonda –

– Ograničenja upotrebe gnojiva –

– Rast birokracije –

– Masovan i nekontroliran dotok poljoprivrednih proizvoda izvan EU –

Ovo su samo neke od odluka eurokrata koje pogađaju europske poljoprivrednike.

Moramo zaustaviti uništavanje europske poljoprivrede!

Pacifikacija prosvjeda poljoprivrednika u Varšavi 6. ožujka 2023. Izvor: X/korisnik Wojowniczka_PL

Protesti poljoprivrednika se nastavljaju

Poljoprivrednici i njihove organizacije suočavaju se s ograničenjima svojih temeljnih sloboda u nizu država članica, zajamčenih Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, kao što su sloboda okupljanja i sloboda govora, uključujući pravo na organiziranje i pridruživanje prosvjedima protiv zakonodavnih radnji te nacionalne i EU politike koje su štetne za poljoprivredno gospodarstvo EU, same poljoprivrednike i njihove obitelji. Vlasti mnogih zemalja EU zabranjuju prosvjede i koriste nasilje kako bi ih smirili. Pridružuju im se i mnoge lokalne samouprave koje zabranjuju poljoprivredne skupove, protiv prosvjednika se primjenjuju prisilne mjere, a sudionici mirnih prosvjeda bivaju lišeni slobode i suočeni s kaznenim prijavama koje mogu rezultirati i dugotrajnim zatvorom.

Nisu samo poljoprivrednici ti koji će ispaštati od ruku eurokrata

Europski zeleni plan skup je direktiva EU usmjerenih na zelenu transformaciju Europske unije. Uvodi se bez obzira na ekonomske i socijalne troškove i dobrobit građana država članica, čime se krše ciljevi zbog kojih je Unija i osnovana.

Jedan od temeljnih alata ove transformacije je paket „Spremni za 55” (“Fit for 55”) koji pretpostavlja smanjenje emisije stakleničkih plinova za 55% do 2030. godine u odnosu na 1990. godinu. Tvorci ovog ekstremnog cilja nisu uzeli u obzir golemi nesrazmjer koji je prije 34 godine postojao u razvoju između slobodnotržišne zapadne Europe i srednjoistočne Europe koja je tek vraćala ekonomsku slobodu, niti druge razlike. To rezultira neravnomjernom raspodjelom troškova transformacije energije i prevelikim opterećenjem relativno siromašnijih zemalja.

Poljoprivrednici nisu jedina društvena skupina koja će izravno osjetiti teške posljedice zelene revolucije.

Zelena ideologija u Europskoj uniji

utječe na sve građane EU. Posebno će patiti:

Poljoprivrednici

Niz direktiva u sklopu Europskog zelenog plana pogodio je poljoprivredne proizvođače, posebice one manje koji vode obiteljska domaćinstva. Dužnosnici EU također forsiraju smanjenje emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi. Kao posljedica njihovog djelovanja, poljoprivredna proizvodnja (uključujući i uzgoj životinja) se smanjuje, troškovi proizvodnje se povećavaju, a birokracija se povećava. Postoje zastrašujuće financijske kazne za nepoštivanje Zelenog plana.

Vozači i automobilska industrija

U skladu s politikom EU, ulazak automobila s unutarnjim izgaranjem u europske gradove postupno se ograničava, što u konačnici dovodi do potpune zabrane. Poljske Clean Transport Zones, njemačka Umweltzone i belgijska age-emissiezone otežavaju život stanovnicima, posebice onima siromašnijima koji voze starije automobile koji ne zadovoljavaju standarde EU o emisijama. Postali su prva meta restrikcija i zabranjen im je ulazak u sve više europskih gradova. Eurokrati su također progurali zabranu registracije novih automobila s unutarnjim izgaranjem od 2035. godine. To će eliminirati proizvodnju automobila s unutarnjim izgaranjem u mnogim europskim zemljama. Svi koji si ne mogu priuštiti skupi električni automobil bit će isključeni iz prometa.

Vlasnici kuća

Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD) nameće obvezu svim vlasnicima zgrada da dostignu nultu stopu emisije (tj. potpunu eliminaciju emisija ispušnih plinova). Čak će i najsiromašnije obitelji biti primorane na skupu toplinsku modernizaciju, zamjenu peći na ugljen ili plin tzv. ekološkim izvorima energije – prvenstveno favoriziranim dizalicama topline. Oni koji ne izvrše opisanu modernizaciju bit će izloženi brojnim instrumentima administrativne opresije, poput visokih novčanih kazni. Sve te goleme troškove termomodernizacije (u Hrvatskoj oko 32 milijardi eura ili slikovitije rečeno – vrijednost oko 120 Peljeških mostova) snosit će sami osiromašeni građani, jer Europska unija ne daje dodatna sredstva za obnovu milijuna zgrada koje ne zadovoljavaju trenutno sulude standarde emisije.

Možemo zaustaviti zelenu ideologiju

Iako većina svijeta nastavlja razvijati svoju ekonomiju temeljenu na energiji fosilnih goriva (ugljen, sirova nafta ili prirodni plin) i nije niti približno zabrinuta za zaštitu klime, Europa, plutajući prema tehnološkom zaostajanju i civilizacijskom kolapsu, provodi sulude zahtjeve za zelenu revoluciju koju su osmislili ideolozi krajnje ljevice koji su odvojeni od stvarnosti. Nažalost, političari koji vladaju u državama članicama Europske unije objeručke prihvaćaju te prijedloge, ne shvaćajući da akcije EU neće moći utjecati na klimu. Međutim, oni će gurnuti milijune Europljana u siromaštvo, lišiti europsku ekonomiju konkurentnosti i dovesti do kolapsa.

Proizvodnja hrane i drugih dobara preselit će se izvan Europske unije, gdje ne vrijede apsurdni klimatski propisi.

Europska unija, koja je trebala pokretati razvoj, postala je glavna prepreka razvoju!

Zahtijevamo da šefovi vlada i europskih zemalja poduzmu hitne korake kako bi se povukli iz štetnih postavki Europskog zelenog plana. Stoga apeliramo na one koji su na vlasti da uskoro sazovu EU summit na kojem će se razmotriti zahtjevi poljoprivrednika iz cijele Europe.

Također zahtijevamo da se građanima EU omogući sloboda okupljanja i nesputana sloboda prosvjeda. Tražimo puštanje zatočenih poljoprivrednika koji su se usudili boriti za svoja prava i prava svih građana zemalja EU.

Zahtijevamo izradu novih postavki Zajedničke poljoprivredne politike, uz sudjelovanje poljoprivrednika prosvjednika i organizacija koji ih podržavaju.

Proizvođači, a ne zeleni ideolozi, trebaju odlučivati ​​o budućnosti poljoprivrede i cjelokupnog gospodarstva europskih zemalja!