Благодарим ви, че подписахте петицията в защита на европейското селско стопанство

Трябва да променим политиките на ЕС в областта на селското стопанство и климата. Можем да постигнем това само заедно, като оказваме натиск върху публичните власти в отделните държави от ЕС. Много е важно възможно най-много граждани на ЕС да видят и подпишат тази петиция.

Затова още веднъж ви благодарим за подписа и ви молим да подкрепите финансово кампанията за информиране на хората за нашата петиция в интернет!